Element-embedded localization band based and regularized displacement discontinuity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Ragnar Larsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Journal of Engineering Mechanics

Vol. 122 5 pp. 402-411

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07