On application of differential geometry to computational mechanics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Nina Lautersztajn-S.

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

Vol. 150 pp. 25-38

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06