Adaptive modelling of plates in bending and shear
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Ulrika Wendt

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Computers and Structures

Vol. 68 pp. 653-663

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06