Renässans för kombitrafiken
Artikel i övriga tidskrifter, 1994

Författare

Johan Woxenius

Institutionen för transportteknik

Globala Transporter

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi