Finite Strain Elastoplasticity with Finite Elements Applied to Industrial Forming-Modelling and Discretization Problems
Paper i proceeding, 1999

Författare

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Kjell Mattiasson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ulrika Wendt

Institutionen för byggnadsmekanik

IUTAM Symposium on Discretization Methods in Structural Mechanics / edited by H. A. Mang, F. G. Rammerstorfer

pp. 331-338

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07