Finite Element Analysis of Geometrically Non-Linear Structures Using Translational Variables
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Mats Ander

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Vol. 46 pp. 1367-1383

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06