Att införa ny teknik i intermodala transportsystem - trösklar och sätt att hantera dem (to introduce new technology in intermodal transport systems - thresholds and ways to overcome them)
Artikel i övriga tidskrifter, 1998

Författare

Johan Woxenius

Institutionen för transportteknik

Mekanisten / SMR - Svenska mekanisters riksförening

0284-9763 (ISSN)

4 68-76

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06