The primacy of reading: Scholarly reading as privilege and predicament
Bok, 2016

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

978-91-47-11190-9

Mer information

Skapat

2017-10-10