LCA-baserade miljövarudeklarationer typ III : utvärdering av manual : rekommendationer till vidare utveckling
Rapport, 1998

LCA

Författare

Anne-Marie Tillman

Institutionen för teknisk miljöplanering

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 1998:4

Mer information

Skapat

2017-10-08