Linjär programmering för industriell ekonomi
Bok, 2016

Författare

Björn Lantz

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Företagsekonomi

ISBN

9789144115023

Mer information

Skapat

2017-10-07