Numerical methods in elastoplasticity. A comparative study
Kapitel i bok, 1981

Författare

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Mats Fröier

Institutionen för byggnadsmekanik

Nonlinear Finite Element Analysis Structural Mechanics / edited by Wunderlich, Stein, Bathe

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13