Numerical methods in elastoplasticity. A comparative study
Kapitel i bok, 1981

Författare

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Mats Fröier

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07