Aspects on the solution of large scale structures
Paper i proceeding, 1981

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

European Simulation Meeting, Capri, Italien, Augusti 1981

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06