Inventory of Transshipment Technologies in Intermodal Transport (Study for the International Road Transport Union (IRU), Geneva)
Rapport, 1997

Författare

Johan Woxenius

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi