Inventory of Transshipment Technologies in Intermodal Transport (Study for the International Road Transport Union (IRU), Geneva)
Rapport, 1997

Författare

Johan Woxenius

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06