The global constant strain condition and the patch test
Kapitel i bok, 1980

Författare

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik