The buckling of longitudinally reinforced web plates loaded by a central in-plane patch load
Kapitel i bok, 1979

Författare

K. C. Rockey

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Hans Wennerström

Institutionen för byggnadsmekanik

Stability Problems Engineering Structures and components

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13