Growth and smooth spectral synthesis in the Fourier algebras of Lie groups
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Jean Ludwig

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Studia Math.

Vol. 176 139-158

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06