Finite element analysis of elastic-plastic materials displaying mixed hardening
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1979

Författare

Kenneth Axelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Vol. 14 2 211-225

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06