Making use of urban waterways for shipping – The logistics perspective
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Martin Svanberg

Christian Finnsgård

Chalmers, Fysik

Marine Technology

0025-3316 (ISSN)

Vol. 60 2

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-08