An approach to the dry-state preparation of coating particles for use in dry surface treatment of paper
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

pigment

polymers

dry surface treatment

Coating

paper

Författare

Kaisa Putkisto

Juha Maijala

Johan Grön

Mikael Rigdahl

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Progress in Organic Coatings

Vol. 51 257-266

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08