Logistics issues in manure-to-energy supply chains
Poster (konferens), 2016

Författare

Martin Svanberg

Christian Finnsgård

Chalmers, Fysik

Hanna Guldbrand

Chalmers, Fysik

Carolina Brännström

Chalmers, Fysik

Jonas Flodén

Göteborgs universitet

Joakim Lundgren

Alexandra Bakosch

1st International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability, 23-26 October 2016, Sitges, Barcelona, Spain

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-07