Brief encounters with dubnium
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Lars Öhrström

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Fysikalisk kemi

Nature Chemistry

1755-4330 (ISSN) 1755-4349 (eISSN)

Vol. 8 10 986-986

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1038/nchem.2610

PubMed

27657876

Mer information

Skapat

2017-10-08