Activity Structures in Distribution - A framework for analysing efficiency
Kapitel i bok, 1999

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Gunnar Mattsson

Gauri, P. (ed) Advances in International Marketing, JAI Press, Cambridge, pp. 43-62.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13