Activity Structures in Distribution - A framework for analysing efficiency
Kapitel i bok, 1999

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Gunnar Mattsson

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06