Managing Interfaces with Suppliers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Luis Araujo

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Industrial Marketing Management

Vol. 28 497-506

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07