Proceedings First IEEE International Workshop on Horizontal Interactive Human-Computer Systems
Bok, 2006

Författare

Morten Fjeld

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Masahiro Takatsuka

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

ISBN

0-7695-2494-X

Mer information

Skapat

2017-10-07