How to make GaMnAs with high ferromagnetic phase transition temperature
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

J. Sadowski

J.A. Domagala

Janusz Kanski

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur

C. Hernandez Rodriguez

F. Terki

S. Charar

D. Maude

Materials Science Poland

Vol. 24 617-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08