Development of a new computational mathematics education for the mechanical engineering program at Chalmers University of Technology
Paper i proceeding, 2006

Författare

Mikael Enelund

Dynamik

Stig Larsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Second International CDIO Conference, Linköping University, June 13-14, 2006.

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06