Model for automatically shifted truck during operating cycle for prediction of longitudinal performance
Rapport, 2016

Författare

Pär Pettersson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Sixten Berglund

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08