A model of an automatically shifted truck for prediction of longitudinal performance on an operating cycle
Rapport, 2016

Författare

Pär Pettersson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Sixten Berglund

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-05