Betande djur kan inte rädda klimatet
Övrigt, 2013

Författare

Christel Cederberg

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Göran Berndes

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Maria Nordborg

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Elin Röös

Thomas Kätterer

Ämneskategorier

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Andra lantbruksrelaterade vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07