"Development of Nanocellulose Bioinks for 3D Bioprinting of Soft Tissue"
Kapitel i bok, 2016

3D Printing and Biofabrication

Författare

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Hector Martinez Avila

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Matteo Amoroso

Göteborgs universitet

Erdem Karabulut

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Lars Kölby

Göteborgs universitet

Kajsa Markstedt

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Erik Gatenholm

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Ida Henriksson

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Tissue Engineering and Regeneration. 3D Printing and Biofabrication


978-3-319-40498-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Medicinteknik

Biomaterialvetenskap

ISBN

978-3-319-40498-1

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13