Projection and non-projection finite element methods. A survey of different approaches
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1975

Författare

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Rakenteiden Mekaniikka

Vol. 8

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07