Some Conditional Correlation Inequalities for Percolation and Related Processes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Jacob van den Berg

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Jeff Kahn

Random Structures and Algorithms

Vol. 29 417-435

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06