A Law of Large Numbers for Weighted Majority
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Gil Kalai

Elchanan Mossel

Advances in Applied Mathematics

Vol. 37 112-123

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06