The Initial Configuration is Irrelevant for the Possibility of Mutual Unbounded Growth in the Two-type Richardson Model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Maria Deijfen

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Combinatorics, Probability and Computing

Vol. 15 345-353

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06