Coexistence in a Two-type Continuum Growth Model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Maria Deijfen

Olle Häggström

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Advances in Applied Probability

Vol. 36 973-980

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06