A Stochastic Model for Competing Growth on R^d
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Maria Deijfen

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Jonathan Bagley

Markov Processes and Related Fields

Vol. 10 217-248

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06