Absurt om fördelen att vänta
Artikel i övriga tidskrifter, 2006

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Västerbottens-Kuriren

Ämneskategorier

Nationalekonomi