Gud och Darwin möts i bioteologin
Artikel i övrig tidskrift, 2006

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Svenska Dagbladet

27 maj

Ämneskategorier

Religionsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08