Det kan löna sig att räkna rätt
Artikel i övrig tidskrift, 2004

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Svenska Dagbladet

10 september

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-08