Mittag-Leffler en matematikens entreprenör
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Svenska Dagbladet

6 mars

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-08