Duger det att stå utanför och se in?
Artikel i övrig tidskrift, 2006

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Folkvett

4 76-84

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Mer information

Skapat

2017-10-08