Slumpen och evolutionen
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Nämnaren

25-31

Ämneskategorier

Matematik

Biologiska vetenskaper