Slumpens skördar - strövtåg i sannolikhetsteorin
Bok, 2004

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

9144030177

Mer information

Skapat

2017-10-08