LCA in practice. A description of the implementation in two Swedish companies and its (surprising) effects
Paper i proceeding, 1999

institutionalization theory

life cycle assessment

adoption

Författare

Henrikke Baumann

Institutionen för teknisk miljöplanering

The 8th international Greening of Industry Network conference

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljöledning

Företagsekonomi