LCA in practice. A description of the implementation in two Swedish companies and its (surprising) effects
Paper i proceeding, 1999

institutionalization theory

life cycle assessment

adoption

Författare

Henrikke Baumann

Institutionen för teknisk miljöplanering

The 8th international Greening of Industry Network conference

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljöledning

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08