Multiple sensor Bayesian extended target tracking fusion approaches using random matrices
Paper i proceeding, 2016

radar tracking

sensor fusion

Författare

G. Vivone

Karl Granström

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

P. Braca

P. Willett

FUSION 2016 - 19th International Conference on Information Fusion, Proceedings

886-892
978-099645274-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Signalbehandling

ISBN

978-099645274-8

Mer information

Skapat

2017-10-07