Perception of Tire Characteristics in a Motion Base Driving Simulator
Paper i proceeding, 2016

Författare

Artem Kusachov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Fredrik Bruzelius

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Mattias Hjort

Driving Simulation Conference & Exhibition

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07