An Improved Upper Bound on the Maximum Size of k-primitive Sets
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Peter Hegarty

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

INTEGERS : The Electronic Journal of Combinatorial Number Theory

Vol. 6 paper A 28-

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06