Characterization of Metal-Exchanged Zeolites for Direct Conversion of Methane to Methanol (DCMM)
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2016

Författare

Xueting Wang

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Anders Hellman

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Johan Gustafson

Lunds universitet

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Tidsupplösta in situ metoder för design av katalytiska säten för hållbar kemi

Vetenskapsrådet (VR), 2013-01-01 -- 2016-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Materialkemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-28