On the influence of silver species on methanol assisted selective catalytic reduction of NOx over silver/alumina
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

Marika Männikkö

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Xueting Wang

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Presented at 24st North American Catalysis Society Meeting (NAM24), Pittsburgh, Pennsylvania, USA, June 14-19, 2015.

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Materialkemi

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08