Active sites and reaction paths for lean NOx reduction over silver-alumina
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Marika Männikkö

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Xueting Wang

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Linda Ström

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Fredrik Gunnarsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Presented (oral) at the 9th International Conference on Environmental Catalysis (ICEC), Newcastle, New South Wales, Australia, July 10-13

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Materialkemi

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08