On a Certain Exponential Inequality for Gaussian Processes
Preprint, 2006

Författare

Christer Borell

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2006:24

Mer information

Skapat

2017-10-07